Ekologia

Mimo produkcji z tworzyw sztucznych ekologia jest nam bardzo bliska, wszystkie nasze odpady powstające podczas produkcji trafiają do ponownego przerobienia co zmniejsza znacznie zanieczyszczenie odpadami poprodukcyjnymi.

Gdzie tylko można staramy się wykorzystywać surowce pochodzące z recyklingu, mamy dużą świadomość zagrożeń płynących z produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, większość naszych wyrobów oznaczona jest z jakich materiałów zostały wykonane co ułatwia na sortowniach śmieci segregację i ponowny powrót tworzywa do produkcji, tak więc im mniej trafi na wysypisko tym lepiej dla naszej planety.

Dodatkowo chętnie bierzemy udział w testowaniu nowych biodegradowalnych surowców pochodzenia roślinnego.